تولیدکننده لوله های خرطومی کشاورزی، صنعتی و غذایی

مهر فلکس

تولیدکننده انواع لوله های خرطومی کشاورزی، صنعتی و مواد غذایی

Mehr Felex